luni, 5 octombrie 2015

Every now and then ...

Every now and then ...
It is a clear begining of the autumn
Between the walls of the college
We are marching on leaves that are searching unregistered trees and we donțt know whar we are missing
Look!
There is a dead mouse on the sidewalk between the churches ...
Your rainy look is deleting the amazement – like a sms that overpassed the limit of discretion.

Din când în când... 

Este un început luminos de toamnǎ
între zidurile facultǎţii.
Noi cǎlcǎm pe frunze ce îşi cautǎ copacii neînmatriculaţi şi nu ştim ce pierdem...
Priveşte!
Un şoarece mort pe aleea dintre bisericuţe...
Privirea ta de ploaie şterge uimirea - ca pe un sms trecut dincolo de limita discreţiei.

Traducere in lb. engleza : Mihai Petrescu