duminică, 15 noiembrie 2015

Si pierdem …si pierdem…Artistul plastic roşioren, ceramistul, omul de culturǎ, prietenul, Ciprian Anghel a plecat. A plecat ieri, 14 noiembrie 2015 pe drumul eternitǎţii. Am auzit, dar nu am crezut. L-am vǎzut astǎzi, acolo, în costumul  lui de galǎ, înconjurat de flori şi de luminǎ, ţinând în mâinile care modelau lutul, care îi dau formǎ, culoare, strǎlucire, o cruce de marmurǎ albǎ… şi nu am crezut. Şi nu pot sǎ cred cǎ omul care se oprea şi mǎ saluta de fiecare datǎ când trecea  prin dreptul unitǎţii în care lucrez, nu mai este… 
Drum bun , Ciprian! 
Dumnezeu sǎ aşeze sufletul tǎu în loc cu luminǎ, în loc cu verdeaţǎ…Pentru tine - o poezie. Creatǎ de mine, scrisǎ şi tradusǎ în englezǎ de prietenul nostru - Mihai Petrescu:Printre spaimeO noapte ca o floare de candida –

înmuguritǎ

şi mâini, cǎutând printre roci,

cu graţia Pǎsǎrii Flamingo un nou început.Nu este niciun secret la mijloc.


Totul este strǎveziu asemeni cerului

prin care se vǎd morţii solfegiind...
                                             
                                                         


                                            


sâmbătă, 7 noiembrie 2015

Beyond the surface of objectsThe first bell strike of the seventh morning

Forget about the November prejudice!

This autumn poetically flowing from the ceiling ...
The shaddow of a Halloween character
is slipping between two systoles
without punctuation marks.

Dincolo de suprafaţa lucrurilor

Prima bǎtaie de clopot a dimineţii a şaptea.

Lasǎ prejudecǎţile de noiembrie!

Toamna aceasta curge din tavan, poetic...

Umbra unui personaj de Halloween
se strecoarǎ între douǎ sistole
fǎrǎ semne de punctuaţie.

Trad. Mihai Petrescu