miercuri, 29 octombrie 2014

Furtunile din oglinda sinelui
            Nu cu mult timp în urmă, poeta Florina Isache ne-a propus o rubrică în Ziarul ,, Drum’’cu genericul ,, Prin fereastră’’. Erau scurte notaţii a unor secvenţe de viaţă pe care, de obicei, nu le băgăm în seamă, dar care ne schimbă, în tăcere, felul de a vedea viaţa şi lumea. Abia mai târziu, la apariţia volumului ,,Ploi în oglinzi’’( nr. 3 Colecţia ,, Drum’’, ed. Tipoalex, Alexandria ) m-am luminat: exerciţiul poetic se făcea la lumina zilei. Şi nu sunt doar nişte poeme despre un sentiment obişnuit care te încearcă în faţa unui eveniment, ci o investigaţie atentă a consecinţelor. Pe un întreg scenariu se articulează fiecare poem, dezvăluind o lume fascinantă.: ,, În fiecare dimineaţă te văd intrând în mormântul tău de zi./ Te aşezi la geam şi aştepţi.// Uneori îţi las trandafiri în uşă. Zâmbeşti./Zâmbetul e cer. Sau: ,,Iubitorule de femei, iartă-mi mie cuvintele nerostite/ şi nu îţi întoarce privirea de la poezia aceasta! Citeşte-mă până la capăt!’’

Şi aşa s-au petrecut lucrurile : citită slovă după slovă de către scriitorii Nicolae Oprea, critic literar, preşedintele Filialei Piteşti a USR, Dumitru Augustin Doman, critic literar, prozator, redactor şef al Revistei ,, Argeş’’ din Piteşti, Liviu Comşia, critic literar, prozator, redactor şef al Ziarului ,, Drum’’, poeta Florina Isache ne-a adus un nou volum de poeme care ne dezvăluie ,, prin fereastra’’ versului existenţa unei vieţi interioare convulsive, marcată de căile îngerilor. Se aud cântările sferelor care închipuie măreţia firii omeneşti.
                                                                      L. Alexandru, Ziarul ,, Drum’’ Roşiori, octombrie 2014